شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

 

 

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035

ایران، تهران
خیابان ستارخان، بین کوچه کوثر دوم و سوم، پلاک76
info@zarbampart.com

زربام پارت

Latest out of Mormon Residential property: Utah Gov. Spencer Cox embraces queer Second-go out New orleans saints

Latest out of Mormon Residential property: Utah Gov. Spencer Cox embraces queer Second-go out New orleans saints

Acceptance, the newest eldest support class having LGBTQ users, assembles for its first in-people around the globe appointment into the three-years. HBO documentary from the “Within the Banner off Heaven” publisher Dustin Lance Black colored premieres next week.

(Rick Egan | The Salt River Tribune) Gov. Spencer Cox, found inside August, invited Endorsement, an assist classification for LGBTQ Latter-time New orleans saints, has just so you can Sodium River City for the global conference.

The fresh new Mormon Land newsletter ‘s the Salt Lake Tribune’s per week stress reel out of advancements into the and you will in regards to the Church away from Jesus Christ away from Latter-time Saints. Assistance you into Patreon and then have private entry to Tribune customer-simply religion content and you can podcast transcripts.

Affirmation victories acclamation

Whenever Spencer Cox is actually couple of years old, a band out of gay Latter-day Saints began huddling unofficially in the Provo’s Brigham More youthful University with hopes for building a nationwide company.

Forty-5 years afterwards, Endorsement, that have countless supporters across the country and the business, stands since earliest service group having LGBTQ Latter-big date Saints, and you may Cox consist since Utah’s governor.

For the reason that skill, Cox invited Affirmation – not directed in order to personal group meetings the good news is in public places notable – in order to Sodium River Urban area a week ago because of its first-in-individual global conference when you look at the three years.

“I admit the important work this organization is creating so you can foster better understanding and you can cooperation certainly one of residents in our county,” Cox typed in his specialized enjoy. “You prompt our teams for associated and you will important talks from the how to help and learn each other.”

The first-label Republican governor told you Utahns “greatly work with” of assortment, adding one to their condition seeks to “endure a community from promise, love, expertise, service and you can respect.”

Cox finalized their letter, read so you can conferencegoers from the Approval Vice president Laurie Lee Hall through the the opening lesson, from the reminding the fresh attendees they are “loved, enjoyed and you will recognized on the condition.”

“A great deal optimism and pleasure,” he penned within the an email. “Immediately following 3 years of pandemic constraints, this reminded all of us as to the reasons in-people relationship is key into the fitness of our own people.”

Much more Acceptance: An altering of shield

The fresh new Washington dental expert is picked for the to begin a couple one or two-seasons words (presidents try restricted to a pair of her or him) inside 2018 and provided the team from difficult COVID-19 pandemic.

The new successor-in-waiting, exactly who uses the new pronoun it, vowed to be effective toward “doing a bigger possible opportunity to raise management advancement among marginalized organizations, elevating good sense and degree getting intersectional event, with a watch help transgender, BIPOC and handicapped someone.”

“Approval has become a sanctuary for my situation,” they published from inside the good candidacy letter, “whenever i navigated my spiritual travels and my personal certain intersections are queer, intersex, disabled and you will men regarding color. Being a member of Affirmation keeps saved my entire life and you will, in turn, brand new lifetime out of lots of anybody else.”

An enthusiastic Oscar winner’s excursion

(ABC/Photo Category La) Dustin Lance Black colored, the writer, executive music producer and you will showrunner regarding “According to the Flag from Heaven,” ‘s the subject away from a new HBO documentary entitled “Mama’s Son.”

The trailer is beyond the brand new HBO documentary “Mama’s Kid” concerning the life of Oscar-winning screenwriter Dustin Lance Black colored, the fresh new power trailing the fresh Fx/Hulu series “Within the Flag regarding Paradise.”

The latest circle states the fresh new tell you, which premieres October. 18, “explores their childhood origins, homosexual name and you can intimate relationship with their mom, who overcame youthfulness polio, abusive marriages and Mormon dogma, when you’re to be Black’s emotional stone and you may, sooner, the foundation to have their activism.”

The fresh new ‘Mormon Land’ podcast: Endorsement yesterday, today and you may tomorrow

• Management regarding Affirmation talk about assortment, Dallin Oaks as well as the upcoming because of their LGBTQ assistance classification. Listen to the newest podcast.

About Tribune

• Immediately after leftover “closeted” consistently, a longtime topography teacher came out because gay and retired very early out of BYU working rather in the a great “safe” place in the regional Utah Area College. “I experienced burdened,” Chad Emmett said, “when you are homosexual on a school who never ever undertake me.”

• Children and you may partners staged a good walkout on BYU on the Monday once the part of a nationwide protest smysluplnГЅ hypertextovГЅ odkaz facing restrictive LGBTQ procedures from the spiritual colleges.

Require alot more?

Contribute to this new newsroom now. The Salt Lake Tribune, Inc. is a 501(c)(3) public charity and contributions are tax deductible

ارسال نظر

شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035